Kế hoạch Xây dựng điển hình tiên tiên trong phong trào toàn dân tham gia Phòng cháy và chữa cháy năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 68/KH-UBND
Ngày ban hành 03/05/2022
Ngày hiệu lực 03/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Xây dựng điển hình tiên tiên trong phong trào toàn dân tham gia Phòng cháy và chữa cháy năm 2022.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm KH 68 Xây dựng điển hình tiên tiên trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy năm 2022.pdf
Văn bản mới