Công văn V/v tăng cường công tác phòng chống cháy nổ tại các đơn vị kinh doanh thương mại.
Số ký hiệu văn bản 262/UBND-VP
Ngày ban hành 29/04/2022
Ngày hiệu lực 29/04/2022
Trích yếu nội dung Công văn V/v tăng cường công tác phòng chống cháy nổ tại các đơn vị kinh doanh thương mại.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm CV 262 Về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ tại các đơn vị kinh doanh thương mại..pdf
Văn bản mới