Công văn V/v Tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực hợp đồng giao dịch
Số ký hiệu văn bản 243/UBND-TP
Ngày ban hành 21/04/2022
Ngày hiệu lực 21/04/2022
Trích yếu nội dung Công văn V/v Tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực hợp đồng giao dịch
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm CV 243 Về việcTuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực hợp đòng giao dịch.pdf
Văn bản mới