Kê hoạch Phòng, chống dịch COVID -19 năm 2022-2023 Trên địa bàn phường Pom Hán.
Số ký hiệu văn bản 65/KH-UBND
Ngày ban hành 21/04/2022
Ngày hiệu lực 21/04/2022
Trích yếu nội dung Kê hoạch Phòng, chống dịch COVID -19 năm 2022-2023 Trên địa bàn phường Pom Hán.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm KH 65 Phòng, chống dịch COVID -19 năm 2022.2023 trên địa bàn phường.pdf
Văn bản mới