Kế hoạch Truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn phường Pom Hán năm 2022
Số ký hiệu văn bản 63/KH-UBND
Ngày ban hành 15/04/2022
Ngày hiệu lực 15/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn phường Pom Hán năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm KH 63 Truyền thông giáo dục sức khỏe trên dịa bàn phường năm 2022.pdf
Văn bản mới