Kế hoạch Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao chào mừng Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2022), kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2022) Hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập Thị xã Tỉnh lỵ thành phố Lào Cai (01/9/1992 – 01/9/2022)
Số ký hiệu văn bản 61/KH-UBND
Ngày ban hành 14/04/2022
Ngày hiệu lực 14/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao chào mừng Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2022), kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2022) Hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập Thị xã Tỉnh lỵ thành phố Lào Cai (01/9/1992 – 01/9/2022)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực văn hóa-giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm KH 61 Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao chào mừng Kỷ niệm 47 năm ngày giả phòng MN và kỷ niệm ngày Quốc tế LĐ 01.5.2022.pdf
Văn bản mới