Kế hoạch Hoạt động Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em Phường Pom Hán năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 58/KH-UBND
Ngày ban hành 13/04/2022
Ngày hiệu lực 13/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Hoạt động Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em Phường Pom Hán năm 2022.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm KH 58 Hoạt động Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2022.pdf
Văn bản mới