Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường Pom Hán tổ chức họp xét duyệt Hồ sơ sẵn sàng nhập ngũ năm 2024

 

Ngày 20 tháng 12 năm 2023 Hội đồng nghĩa vụ Quân sự phường pom hán đã tổ chức họp xét duyệt hồ sơ sẵn sàng nhập ngũ của các công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ năm 2024.

Tại hội nghị  Đ/c Chủ tịch HĐ NVQS phường quán triệt nội dung kế hoạch số 229 ngày 30/8/2023 của chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, hướng dẫn số 517 /HD - HĐNVQS ngày 11/09/2023  của Hội đồng NVQS thành phố Lào Cai V/v hướng dẫn tuyển  chọn gọi khám sức khoẻ NVQS năm 2024;

 Đ/c CHT quân sự thông qua báo cáo kết quả công tác sơ tuyển NVQS năm 2023, kết quả khám tuyển và thông qua danh sách 24 công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2024.

        Sau khi thông qua danh sách các công dân đủ điều kiện nhập ngũ các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS phường đã thảo luận và đưa ra các ý kiến về các công dân, đặc biệt qua kiểm tra và rà soát tại các tổ dân phố, đ/c trưởng công an phường báo cáo với hội đồng NVQS phường về quá trình thẩm tra và xác minh cả 24 công dân của phường đều đủ điều kiện về nhân thân và chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng PL của nhà nước, đ/c lưu ý 1 số trường hợp gia đình và bản thân các công dân và đề nghị các thành viên hội đồng NVQS tiếp tục nắm bát và theo dõi trong thời gian tới.

anh tin bai
 

        Về dự họp có đ.c Nguyễn Tiến Đông cán bộ ban CHQS thành phố Lào Cai. đ/c cũng có ý kiến chỉ đạo trong công tác xét duyệt hồ sơ và ghi nhận quá trình xét duyệt hồ sơ các công dân của Hội đồng NVQS phường bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, trình tự. Bảo đảm công khai, công bằng đối với tất cả các công dân trong diện SSNN. đ/c lưu ý hội đồng NVQS phường có sự phân công cụ thể quan tâm giúp đỡ bản thân và gia đình các công dân trong diện SSNN của địa phương. Và đề nghị địa phương lập danh sách các công dân tham gia học lớp tìm hiểu về Đảng trước khi nhập ngũ do Thành ủy tổ chức.

Sau khi nghe các ý kiến của các đ/c thành viên hội đồng NVQS phường và ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Tiến Đông, Đ/c chủ tịch HĐ NVQS phường đã thống nhất kết luận , 24 công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ năm 2024 của phường Pom Hán đều đủ điều kiện để nhập ngũ, Giao cho Ban CHQS phường hoàn thiện hồ sơ báo cáo HĐ NVQS Thành phố theo quy định. Các trường hợp có đơn xin tạm hoãn thực hiện NVQS báo cáo để thành phố xem xét. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đ/c Thành viên HĐNVQS phường xuống các khu dân cư tổ dân phố có công dân trong diện SSNN để giúp đỡ bản thân và gia đình công dân./.

Nguyễn Ngọc Anh

Tin khác
1 2 3 4 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0