KH Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, An toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 105/KH-UBND
Ngày ban hành 30/05/2023
Ngày hiệu lực 30/05/2023
Trích yếu nội dung KH Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, An toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực TTĐT-ATGT
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm ke_hoach_thuc_hien_chi_thi_so_20230530023829971_signed-2-.pdf
Văn bản mới