Kế hoạch Triển khai công tác vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp Trên địa bàn phường Pom Hán năm 2023
Số ký hiệu văn bản 103/KH-BCĐ
Ngày ban hành 24/05/2023
Ngày hiệu lực 24/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai công tác vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp Trên địa bàn phường Pom Hán năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm 26kh_trien_khai_cong_tac_ve20230524091034909_signed.pdf
Văn bản mới