KH Triển khai công tác phòng chống rối loạn do thiếu I ốt Phường Pom Hán năm 2023
Số ký hiệu văn bản 104/KH-UBND
Ngày ban hành 24/05/2023
Ngày hiệu lực 24/05/2023
Trích yếu nội dung KH Triển khai công tác phòng chống rối loạn do thiếu I ốt Phường Pom Hán năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm 27kh_pc_rl_do_thieu_i_ot_220230524091445629_signed.pdf
Văn bản mới