Kế hoạch Nâng cao hiệu quả hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng năm 2023 trên địa bàn phường Pom Hán.
Số ký hiệu văn bản 120/KH-UBND
Ngày ban hành 16/06/2023
Ngày hiệu lực 16/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Nâng cao hiệu quả hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng năm 2023 trên địa bàn phường Pom Hán.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm kh_120-tang_cuong_hoat_dong_to_con20230616044828166_signed-1-.pdf
Văn bản mới