Công văn V/v tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng, chống ô nhiễm nguồn nước nuôi trồng thủy sản
Số ký hiệu văn bản 418/UBND-VP
Ngày ban hành 08/08/2023
Ngày hiệu lực 08/08/2023
Trích yếu nội dung Công văn V/v tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng, chống ô nhiễm nguồn nước nuôi trồng thủy sản
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực văn hóa-giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm cv_vv_tang_cuong_cong_tac_chi_20230808034112231_signed.pdf
Văn bản mới