Công văn V/v hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ trực tuyến thủ tục liên thông về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm ý tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng
Số ký hiệu văn bản 394/UBND-TP
Ngày ban hành 01/08/2023
Ngày hiệu lực 01/08/2023
Trích yếu nội dung Công văn V/v hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ trực tuyến thủ tục liên thông về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm ý tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm cong_van_huong_dan_quy_trinh_n20230801080805176_signed.pdf
Văn bản mới