Công văn V/v Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
Số ký hiệu văn bản 372/UBND-VHXH
Ngày ban hành 19/07/2023
Ngày hiệu lực 19/07/2023
Trích yếu nội dung Công văn V/v Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực văn hóa-giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm cv_day_manh_nsvm_cuoi_viec_tan20230719035603006_signed.pdf
Văn bản mới