KH 89 Tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học trên địa bàn phường Pom Hán năm 2021
Số ký hiệu văn bản 89/KH-UBND
Ngày ban hành 11/06/2021
Ngày hiệu lực 11/06/2021
Trích yếu nội dung KH 89 Tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học trên địa bàn phường Pom Hán năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm KH_89 Tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng thành hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học trên địa bàn phường.pdf
Văn bản mới