Công văn 277 về việc chủ động phòng ngừa, ứng phó trước mọi tình huống thiên tai.
Số ký hiệu văn bản 277/UBND-VP
Ngày ban hành 16/06/2021
Ngày hiệu lực 16/06/2021
Trích yếu nội dung Công văn 277 về việc chủ động phòng ngừa, ứng phó trước mọi tình huống thiên tai.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm Công văn 277 về việc chủ động phòng ngừa, ứng phó trước mọi tình huống thiên tai.pdf
Văn bản mới