Công văn về việc tiếp tục kiểm soát người dân về thành phố để phòng dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 519/UBND-VP
Ngày ban hành 16/09/2021
Ngày hiệu lực 16/09/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc tiếp tục kiểm soát người dân về thành phố để phòng dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm Công văn 519 về việc tiếp tục kiểm soát người dân về thành phố để phòng dịch Covid-19.pdf
Văn bản mới