Kế hoạch Rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn phường
Số ký hiệu văn bản 132/KH-UBND
Ngày ban hành 14/09/2021
Ngày hiệu lực 14/09/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn phường
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực văn hóa-giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm Kế hoạc 132 Rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021.pdf
Văn bản mới