Công văn về việc tổ chức chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2022. Đ
Số ký hiệu văn bản 276/UBND-VP
Ngày ban hành 06/05/2022
Ngày hiệu lực 06/05/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc tổ chức chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2022. Đ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm CV về việc tổ chức chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2022.pdf
Văn bản mới