Công văn tuyên truyền một số văn bản pháp luật quan trọng trong tháng 5 năm 202
Số ký hiệu văn bản 275/UBND-VP
Ngày ban hành 08/05/2022
Ngày hiệu lực 08/05/2022
Trích yếu nội dung Công văn tuyên truyền một số văn bản pháp luật quan trọng trong tháng 5 năm 202
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm CV tuyên truyền một số văn bản pháp luật quan trọng trong tháng 5 năm 2022.pdf
Văn bản mới