Kế hoạch Truyền thông các sự kiện về công tác dân số và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2022
Số ký hiệu văn bản 70/KH-UBND
Ngày ban hành 06/05/2022
Ngày hiệu lực 06/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Truyền thông các sự kiện về công tác dân số và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm KH 70 Truyền thông các sự kiện về công tác dân số và hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về dân số năm 2022.pdf
Văn bản mới