Công văn về việc tiếp tục hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân
Số ký hiệu văn bản 267/UBND-VPTK
Ngày ban hành 04/05/2022
Ngày hiệu lực 04/05/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc tiếp tục hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm CV 267 về việc tiếp tục hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân.pdf
Văn bản mới