Công văn V/v Tăng cường triển khai ký cam kết ATTP các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý ngành nông, công thương
Số ký hiệu văn bản 260/UBND-VP
Ngày ban hành 29/04/2022
Ngày hiệu lực 29/04/2022
Trích yếu nội dung Công văn V/v Tăng cường triển khai ký cam kết ATTP các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý ngành nông, công thương
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm CV 260 VvTăng cường triển khai ký cam kết ATTP các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc phạm quản lý ngành Nông công thương.pdf
Văn bản mới