Kế hoạch Triển khai thực hiện Công tác Dân số và phát triển trên địa bàn phường Pom Hán năm 2022
Số ký hiệu văn bản 62/KH-UBND
Ngày ban hành 15/04/2022
Ngày hiệu lực 15/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Công tác Dân số và phát triển trên địa bàn phường Pom Hán năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Đông
Tài liệu đính kèm KH 62 Triển khai thực hiện Công tác Dân số và phát triển trên địa bàn phường năm 2022.pdf
Văn bản mới