Công văn V/v hoàn thành cấp căn cước công dân cho các công dân chưa được cấp, kết hợp cấp định danh điện tử.
Số ký hiệu văn bản 227/UBND-VP
Ngày ban hành 13/04/2022
Ngày hiệu lực 13/04/2022
Trích yếu nội dung Công văn V/v hoàn thành cấp căn cước công dân cho các công dân chưa được cấp, kết hợp cấp định danh điện tử.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Mạnh Quyền
Tài liệu đính kèm CV 227 Vv hoàn thành cấp căn cước công dân cho các công dân chưa được cấp, kết hợp định danh điện tử.pdf
Văn bản mới